Víťazi súťaže O2 Dobrá vec sú už známi

img

Druhý ročník súťaže O2 o Akadémiu na celý školský rok zadarmo bol niekoľkonásobne úspešný. Školy súťažili o 40 Akadémií, ktoré vzniknú v každom kraji. Minulý školský rok takto získalo grant 24 základných škôl. Tiež sa do súťaže zapojilo veľké množstvo škôl, takmer tri stovky. Možnosť súťažiť dostali takmer všetky základné školy na Slovensku. Podstata súťaže spočívala v hlasovaní za danú školu. Najviac hlasov z celého Slovenska získala ZŠ s MŠ v Mútnom z okresu Námestovo, viac ako 62 tisíc. Hlasovaním tu podľa slov pani riaditeľky žili naozaj všetci ľudia v obci.

Ďalšia zmena oproti minulému roku je, že sa O2 Športová akadémia Mateja Tótha dostane z väčších miest aj do menších obcí. Takým príkladom sú víťazné obce z Prešovského kraja: Široké, Havaj, Rožňany, Bukovce a Lemešany. V ostatných krajoch úspešne zabojovali o grant aj väčšie mestá. Vďaka tomuto prepracovanému konceptu súťaže sa nám darí napĺňať myšlienku „dostupného“ športu pre všetky deti. V súčasnosti sa O2 Športová akadémia Mateja Tótha pripravuje na školenia nových trénerov a na nové deti, ktoré začnú navštevovať akadémiu od septembra. Vďaka tejto súťaži dostane možnosť bezplatne a kvalitne športovať až 800 detí.