VZDELÁVACÍM SYSTÉMOM AKADÉMIE PREŠLO VIAC AKO 500 UČITEĽOV

img

Projekt O2 Športovej akadémie Mateja Tótha vznikol pred šiestimi rokmi. Za toto obdobie sa vypracoval na najväčšiu celonárodnú organizáciu, ktorá systematicky prináša všeobecnú pohybovú prípravu do škôl. Akadémii sa podarilo dostať na národnú úroveň aj vďaka šikovným učiteľom, ktorým už roky poskytuje metodickú a odbornú podporu. Vzdelávacím systémom akadémie prešlo už viac ako 500 učiteľov základných škôl. 

Keď Matej Tóth so svojim tímom pred siedmymi rokmi zakladal akadémiu, chcel využiť potenciál, ktorý slovenské školy a učitelia majú. Chápal, že kým vybudujeme nové športoviská, táto generácia detí už bude dávno dospelá, a preto sa treba pustiť do práce s deťmi teraz. Aj toto bol jeden z mnohých argumentov, prečo sa akadémia rozhodla pôsobiť na školách. A bolo to výborné rozhodnutie. V aktuálnom školskom roku pôsobí na viac ako 120 školách, s takmer 170 trénermi. Tých si akadémia vyberá z radov učiteľov, ktorí následne prejdú vzdelávacím systémom akadémie. Nejde pritom o opakovanie poznatkov, ktoré títo učitelia získali počas štúdia na svojich fakultách, metodika akadémie nadväzuje a rozširuje poznatky učiteľov, prináša nové pohľady na problematiku, aplikuje najnovšie poznatky a metódy z oblasti športovej prípravy detí. Týmto vzdelávacím systémom prešlo už viac ako 500 učiteľov. Aj v januári 2022 prebehlo školenie trénerov, tentokrát v bydlisku Mateja Tótha – v Banskej Bystrici. Aj vďaka tomu sa Matej osobne prišiel na školenie pozrieť, pozdraviť trénerov a porozprávať sa s nimi o tom, ako sa im projekt páči a čo im prináša.

Odbornú stránku školenia zabezpečuje tím akadémie na čele s Michalom Tóthom – športovým riaditeľom akadémie. Tréneri si tak prejdú sériou teoretických prednášok a praktických cvičení. Večer nechýbajú neformálne posedenia, pri ktorých sa tréneri navzájom spoznajú a vymenia si skúsenosti. Školenia sú pre trénerov bezplatné a aktuálne nie sú prístupné pre bežnú verejnosť, ale len pre ľudí, ktorí sú do projektu zapojení.

Okrem toho akadémia každoročne prichádza s ďalšími zaujímavými projektami, ktoré pomáhajú skvalitňovať športovanie a vzdelávanie detí. Jednou z takýchto aktivít je aj projekt 3. hodiny telesnej, ktorý sa realizuje vďaka podporuje spoločnosti Veolia. Rovnako ako spoločnosť Veolia upriamuje pozornosť na budúcnosť a trvalú udržateľnosť energetických zdrojov, tak aj O2 Športová akadémia Mateja Tótha, pomáha budovať zdravšiu generáciu mladých ľudí. To všetko za pomoci takmer dvoch stoviek učiteľov-trénerov, ktorí s deti pravidelne vedú k športovaniu.