ZÁUJEM O ŠPORTOVANIE V AKADÉMII JE NAJVYŠŠÍ NA PRELOME ŠKOLSKÝCH POLROKOV

img

O2 Športová akadémia Mateja Tótha je jedinou celonárodnou organizáciou, ktorá poskytuje všestrannú pohybovú prípravu detí predškolského a mladšieho školského veku. Funguje od roku 2016, kedy Matej Tóth vyhral zlato na olympiáde  v Rio de Janeiro. Za toto obdobie prešlo akadémiou viac ako 10 tisíc detí. Aktuálne zažíva akadémia najväčší dopyt. Prelom školských polrokov 2022/2023 priniesol nárast počtu zapojených škôl o takmer 50 % a to ešte nie je začiatok roka.

Dobrá práca, ktorú sa snaží akadémia odvádzať je určite dôležitá, na druhej strane spoločnosť má za sebou ťažké obdobia, kedy sme si uvedomili, aké dôležité je zdravie. Pohyb je najlacnejšia a najúčinnejšia prevencia pred mnohými ochoreniami. A predsa tak veľmi chýba, najmä u detí. Podľa štatistík EÚ, každoročne pribudne približne 400 tisíc školopovinných detí s nadhmotnosťou a 85 tisíc z nich trpí obezitou. Pritom obezita je neprenosné ochorenie, ktoré podľa WHO zvyšuje riziko úmrtia o 20 % – 30 % . Riešenie, predovšetkým u školopovinných detí, je lacné a jednoduché. Stačí im dať viac pohybu v rámci času, ktorý trávia v škole. Tento fakt si uvedomujú nielen mnohí rodičia, ale aj zriaďovatelia škôl, s ktorými akadémia komunikuje. Zdravie obyvateľov sa priamo dotýka vedenia samosprávy, rovnako aj to, či deti v obci alebo meste majú dosť atraktívnych možností športovať.

Športová infraštruktúra v mnohých samosprávach nie je ideálna a je to „beh na dlhú trať“, pretože športoviská sa jednoducho nedajú postaviť z jedného dňa na druhý. Problém nedostatku pohybu u detí je však aktuálny teraz. Preto je riešením program Športovej akadémie Mateja Tótha, ktorý ponúka kvalitnú aktivitu pre deti materských škôl a prvého stupňa základných škôl, vypracovaný a pripravený pre samosprávu s minimom administratívnych záťaží a za sumu, ktorú si môžu dovoliť aj obce s malým rozpočtom. Táto komunikácia, ktorú akadémia posledné týždne rozbehla smerom k samosprávam sa stretla s veľkým záujmom. Po ukončení súťaže o  O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha v decembri 2022 sa niekoľko neúspešných škôl rozhodlo napriek tomu zapojiť do programu. Školáci, ktorí navštevujú O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha dvakrát týždenne, tak spolu s dvoma hodinami telesnej spĺňajú 4 z 5 hodín pohybu týždenne podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Ide to jednoducho, počas času, ktorý dieťa trávi v škole.

Veríme, že času tráveného pohybom detí bude pribúdať. Či už tomu pomôže O2 Športová akadémia Mateja Tótha, štát, športové kluby, alebo iné neziskové organizácie. Spoločne nám ide o rovnaký cieľ – pritiahnuť deti k pohybu a vychovať z nich zdravé a silné osobnosti.

Ak chcete, aby bola akadémia aj vo Vašej škole, napíšte nám e-mail na info@akademiamatejtotha.sk.