ZDIGITALIZOVALI TELESNÚ VÝCHOVU O ÚROVNE VYŠŠIE

img

Hlavnou myšlienkou tohtoročného, 20. ročníka medzinárodného kongresu ITAPA  je „Ako sa stať najlepším“. Medzi spíkrov ITAPA 2021 sa preto zaradil aj Matej Tóth, olympijsky víťaz v atletike. 

Matej sa počas svojej športovej kariéry stal najlepším na svete, preto je jeho príbeh inšpiráciou. Aj keď nedávno ohlásil ukončenie svojej športovej kariéry, od športu neodchádza. To, čo zanechal za sebou pre generáciu slovenských detí, sa nepodarilo ešte žiadnemu slovenskému športovcovi. O projekte digitálnej telesnej výchovy, za ktorým stojí O2 Športová akadémia Mateja Tótha, rozprával na kongrese Marián Puttera zo spoločnosti Cisco. Konferencia ITAPA (Information Technologies and Public Administration - IT a verejná správa) nesúvisí priamo so športovou kariérou Mateja Tótha, ale súvisí so športovou akadémiou, ktorú založil. Chcel ňou pokračovať vo svojej životnej filozofii:

“Keď ste najlepší na svete, je veľmi krátkozraké si to nechať iba pre seba a tešiť sa z toho sám.”

Dodáva, že chce takto odovzdávať svoje skúsenosti deťom. O2 Športová akadémia Mateja Tótha funguje piaty rok a jej bránami prešlo už viac ako 5000 detí. Minulý rok však svet zastavila pandémia Covid-19. Počas zatvorenia škôl musela aj akadémia ukončiť prezenčné tréningy. V akadémii sa rozhodli deti naďalej motivovať k pohybu, aj keď boli zatvorené doma, aby nesedeli iba za počítačom a pri online výučbe. To sa im aj podarilo.  Prišli s programom Telesná na doma, ktorý mal  viac ako 1 milión vzhliadnutí. Videá boli veľmi úspešné a používali ich telocvikári, aj učitelia prvého stupňa základných škôl. Sám Matej Tóth sa na tvorbe mnohých videí osobne podieľal a bol v nich precvičovateľom. O2 Športovej akadémii sa spoločne so spoločnosťou Cisco podarilo digitalizáciu posunúť o úrovne vyššie. Tóth verí, že keďže jeho akadémia dokázala digitalizovať telesnú výchovu, je schopná ponúknuť digitalizáciu vo všetkých ostatných vyučovacích predmetoch.

Notebooky nestačia, musíme ísť ďalej. 

Spoločnosť Cisco prišla s nápadom, ako digitalizovať telesnú výchovu. Vymysleli spôsob, ako zjednodušiť a zefektívniť vzdelávanie na základných školách. Marián Puttera z Cisco hovorí: “Na mladú generáciu môže mať izolácia v súvislosti s pandémiou veľmi zdrvujúci dopad. Pre zdravý fyzicky a mentálny vývoj detí je pohyb kľúčový. Toto si musíme ako spoločnosť uvedomiť a okamžite to riešiť.” Dodáva, že Európska únia už dlhodobo žiada od členských krajín reformy súvisiacich s digitalizáciou, nevynímajúc oblasť vzdelávania.  Táto výzva sa stala v čase pandémie ešte naliehavejšou a členské krajiny by sa z nej mali poučiť.

V športe si ale človek vie ťažko predstaviť digitalizáciu. Napriek tomu sme prišli s konceptom ako deti rozhýbať na vyučovaní, aj  počas prestávky medzi hodinami. Digitálna telesná výchova je pre deti zábavná a motivačná. Vyskúšajú si  rôzne typy pohybovej aktivity, ktoré sa využívajú pri populárnych športoch, ako lyžovanie, hokej či futbal.

Prvú digitálnu hybridnú učebňu na Slovensku sme zriadili na ZŠ Radovana Kaufmana v Partizánskom, kde majú deti pravidelne tréningy vedené odborníkmi. Počas jedného tréningu sa tak stáva, že časť vedie detská psychologička, časť tréningu fyzioterapeut a na všetko dohliada hlavný tvorca metodiky O2 Športovej akadémie Michal Tóth. Ten si môže spätne celý tréning prehrať a analyzovať jednotlivé pohyby detí, dokáže do tréningu vstupovať a žiakov opraviť, pochváliť alebo dokonca si všimnúť potencionálny športový talent.

Modelová digitálna učebňa, nachádzajúca sa na spomínanej škole je zriadená tak, aby nepôsobila rušivo a všetky zariadenia boli jednoduché a bezúdržbové pre používateľov. V tejto triede sa síce nachádza špičková teleprezenčná technológia, ale nenájdete tu žiadne trčiace káble, zbytočné ovládače, projektory a podobne. Nič, len čistý nerušivý a jednoduchý dizajn, ktorý nerozptyľuje pozornosť detí.  Ako počas prezentácie projektu na konferencii ITAPA 2021 s názvom “Digitalizácie v školstve inak” povedal Marián Puttera: „Webex board nie je len interaktívna tabuľa a videokonferenčný systém, je to omnoho viac. Systém učiteľovi aj žiakom uľahčuje prácu, potláča rušivé elementy a dáva do popredia potrebné aspekty vyučovania vo všetkých smeroch – kvalitnom a čistom zvuku a obraze”. Na záver dodáva, že ide o jednoducho ovládateľnú technológiu, ktorá môže školám slúžiť dlhé roky.

Spoločnosť by sa mala z pandémie COVID-19 poučiť. V budúcnosti sa môžu podobné situácie vyskytovať a mali by sme byť na ne pripravení. Každoročne máme na Slovensku chrípkové prázdniny. Vďaka hybridnému vyučovaniu sa nemusí vzdelávací proces prerušovať. Časť žiakov sa môže plnohodnotne vzdelávať z domu a ďalšia časť je prítomná v triede s učiteľom. Žiaci doma nie sú o nič ukrátení a plnohodnotne sa môžu zapájať do vyučovania, nie sú vyradení ani zo sociálneho kontaktu so spolužiakmi a prostredia triedy.

Autor: Anna Kopčanová

Foto: ITAPA, 2021