ZŠ Dudová – odovzdávanie grantu Dr. Max

img

Keď sa v bratislavskej základnej škole na Dudovej 2 na jar zaujímali o získanie grantu Športovej akadémie Mateja Tótha a možnosti mať takúto akadémiu priamo v ich škole, neboli si istí, že sa im to podarí. Napokon sa ale mohli tešiť, lebo práve Dudova, ako jediná ZŠ v Petržalke, tento grant získala a pridala sa tak k ďalším 9 školám na Slovensku, kde môže vďaka partnerovi, známej sieti lekární, v akadémii športovať 20 detí zadarmo.

Olympijský víťaz v chôdzi na 50 km, Matej Tóth, prišiel osobne na Dudovu odovzdať certifikát o zriadení športovej akadémie, ktorá nesie jeho meno. „Tak, ako som sa ja motivoval a mal vzory v minulosti, chcem dnes pozitívne vplývať na motiváciu detí športovať. Navyše chcem, aby každé dieťa, ktoré prejaví záujem, malo vytvorené podmienky pre rozvoj svojho talentu, bez rozdielu na to, z akých rodinných pomerov pochádza. Vďaka našim partnerom a sponzorom budeme mať možnosť podporiť aj deti zo sociálne slabších rodín,“ povedal Matej Tóth. Akadémia sa zameriava predovšetkým na škôlkarov a žiakov prvého stupňa ZŠ, je zameraná na vytvorenie a zdokonaľovanie pohybového základu u detí pomocou všestrannej športovej prípravy. Cieľom je, aby dieťa bolo pripravené na to vybrať si konkrétny šport, ktorému sa bude v budúcnosti venovať. A na toto všetko slúži špecifická metodika a tréningové plány.
Žiaci na Dudovej privítali olympijského víťaza búrlivým skandovaním jeho mena. Kládli mu množstvo otázok, ktoré sa týkali najmä toho, prečo je vôbec profesionálnym športovcom, prečo si vybral práve chôdzu, aké prekážky musel na svojej ceste za úspechom prekonávať. A aby sa nehovorilo len o športe, žiaci z Dudovej Matejovi Tóthovi ukázali, že im nie je cudzí ani folklór, predviedli spracovanie klasického muzikálu Na skle maľované.
www.zsdudova.sk