2 % z dane, ktoré pomôžu!

Darujte 2% z daní a pomôžte naďalej rozvíjať športový talent u detí!

Bez názvu – kópia – kópia (4).png (453 KB)

Prečo O2 Športová akadémia Mateja Tótha?

Akadémia Mateja Tótha nie je pasívny projekt, kedy deťom darujeme športové pomôcky, aby s nimi športovali, ale dávame im systematický proces športovania, ktorý neustále kontrolujeme

Olympijský víťaz Matej Tóth, ale aj my v akadémii vieme, že tréning dospelých a detí nie je to isté. Deti sa zo športu tešia, tréningy sú plné energie a detskej radosti a smiechu. Chceme pre nich len to najlepšie a najkvalitnejšie.

Avšak, O2 Športová akadémia Mateja Tótha nie je len o športe. Tvorcovia programu skĺbili najnovšie poznatky zo športového tréningu detí s poznatkami z fyzioterapie, vývojovej kineziológie a detskej psychológie. Máme prepracovaný systém trénerov, ktorý sú súčasťou nášho zamestnaneckého tímu. Pravidelne sa stretávame na odborných prednáškach, kde posúvame odborné hranice akadémie od teórie do praxe. Máme vlastnú elektronickú žiacku knižku, kde sa zapisujeme výsledky testovaní detí. Vďaka testovaniu môžeme poskytnúť rodičom jasné dôkazy o zdravotných benefitoch projektu pre ich dieťa.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:  Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.
Adresa: Trnavská cesta 37, 831 0 Bratislava
IČO: 42184827
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK4909000000005129258435 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Fyzická osoba, ktorej ročné zúčtovanie dane robí zamestnávateľ

1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Požiadajte Vášho zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali
4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Nezabudnite si pozorne prečítať Poučenie.
5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad vo Vašom mieste bydliska.
7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Fyzická osoba, ktorá si robí daňové priznanie sama

1. Vypočítajte si:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete priložené vyššie.
3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
4. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Právnická osoba

1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
2. Dávajte si pozor:
  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane
  • Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete priložené vyššie.
4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
5. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Ďakujeme, že pomáhate :)

https://www.youtube.com/watch?v=7_XDQRZSPVE