Dobrovoľníci v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. upravuje aj náležitosti týkajúce sa dobrovoľníkov v športe. Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti je možné využiť na zabezpečenie organizácie športových podujatí alebo bežnej prevádzky klubu.

Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov upravuje v §6, ods. 2, písm. e) náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu (ISŠ) za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy. Takto priznaná náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného do ISŠ nie je mzdou, ale je ostatným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. r) Zákona o dani z príjmov.

Počas nefunkčnosti ISŠ je možné povinné údaje o každej jednotlivej dobrovoľníckej činnosti zverejniť na stránke športového klubu, teda Športovej akadémie Mateja Tótha, o.z. Zverejnenie informácií o  vykonanej dobrovoľníckej činnosti zapisovanej do Registra fyzických osôb Informačného systému športu (ISŠ) na základe Zákona o športe za rok 2017 a 2018 (náhradné zverejnenie osôb s príslušnosťou k Športovej akadémii Mateja Tótha počas nefunkčnosti ISŠ) je uvedené nižšie. Vzhľadom na ochranu osobných údajov Dobrovoľníkov sú dokumenty šifrované heslom. Heslo je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava.