DARUJTE NÁM 2% Z DANÍVĎAKA VAŠIM 2 % Z DANÍ ROZHÝBEME DETI

Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.

Našim poslaním je rozhýbať deti na celom Slovensku. Vieme, že pohyb je jednou z najdôležitejších aktivít, ktorá im môže pomôcť byť zdravými a cítiť sa dobre. Deti potrebujú aby mali pohyb pravidelne, len tak môžu z nich vyrásť dospelí, pre ktorých je športovanie samozrejmosťou. Vďaka vašej podpore môžeme dopriať deťom stabilnú a pravidelnú pohybovú aktivitu.

PREČO DAROVAŤ 2% Z DANE

Príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu.

Vyberte si niektorú z organizácií, ktorú nájdete v zozname zverejnenom Notárskou komorou. Budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť Športovú akadémiu Mateja Tótha, o.z.

Pre neziskový sektor, akým je Akadémia, sú 2 % z daní veľmi dôležitý príjem.

Vďaka vašim 2% z daní budeme môcť rozhýbať stovky detí. Vďaka vašej podpore môžeme dopriať deťom pravidelnú športovú aktivitu počas celého školského roka.

 

Ak sa rozhodnete nám pomôcť, budeme veľmi radi. Tu nájdete potrebné údaje:

Názov: Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.

Sídlo: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava

IČO/SID: 42184827

Právna forma: občianske združenie

Tu nájdete informácie o tom, ako darovať 2 % z daní

Názov súboru Veľkost
Tlačivo "Vyhlásenie" pre zamestnancov 1.58 MB
Informácie k darovaniu 2 % z daní pre právnické osoby 1.53 MB

Trénujte telo aj hlavičku - stiahnite si naše kvízy

Názov súboru Veľkost
Kvíz slovenských športových osobností.pdf 0.18 MB
Kvíz atletiky.pdf 0.25 MB
Kvíz Olympijské hry.pdf 0.3 MB
Zábavný kvíz športovej terminológie.pdf 0.19 MB
Kvíz Budiž Budiš.pdf 0.24 MB

Dobrovoľníci v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. upravuje aj náležitosti týkajúce sa dobrovoľníkov v športe. Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti je možné využiť na zabezpečenie organizácie športových podujatí alebo bežnej prevádzky klubu.

Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov upravuje v §6, ods. 2, písm. e) náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu (ISŠ) za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy. Takto priznaná náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného do ISŠ nie je mzdou, ale je ostatným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. r) Zákona o dani z príjmov.

Počas nefunkčnosti ISŠ je možné povinné údaje o každej jednotlivej dobrovoľníckej činnosti zverejniť na stránke športového klubu, teda Športovej akadémie Mateja Tótha, o.z. Zverejnenie informácií o  vykonanej dobrovoľníckej činnosti zapisovanej do Registra fyzických osôb Informačného systému športu (ISŠ) na základe Zákona o športe za rok 2017 a 2018 (náhradné zverejnenie osôb s príslušnosťou k Športovej akadémii Mateja Tótha počas nefunkčnosti ISŠ) je uvedené nižšie. Vzhľadom na ochranu osobných údajov Dobrovoľníkov sú dokumenty šifrované heslom. Heslo je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava.