ČO SA STANE S 2 %, AK ICH DARUJEM AKADÉMII?

img

Na Slovensku máme rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť kúpiť deťom športové oblečenie a obuv. Aj keď škola získa O2 Športovú akadémiu na celý rok zadarmo, neznamená to, že všetky deti, ktoré majú o športovanie pod hlavičkou olympijského víťaza záujem, budú môcť športovať. Prekážkou je napríklad to, že deti nemajú športovú obuv. Bez nej nemôžu ísť do telocvične. Nevhodná obuv je pre dieťa bezpečnostné a zdravotné riziko. Práve takýmto deťom poskytuje Akadémia diskrétnu podporu. Teraz im môžete pomôcť aj vy.

Športová akadémia Mateja Tótha, o. z. je mimovládna organizácia, ktorá sa aj tento rok uchádza o 2 % z Vašich daní. Vďaka týmto finančným prostriedkom dokáže Akadémia nakúpiť športové pomôcky pre školy a oblečenie či obuv pre deti, ktoré by inak športový krúžok nemohli navštevovať. Smutným faktom je, že na Slovensku máme veľa rodín, ktoré si nemôžu dovoliť kúpiť športové vybavenie pre dieťa. Žiadne dieťa netúži byť označené ako „to zo sociálne slabej rodiny“. Keďže nemá vhodnú športovú obuv a odev, nemôže navštevovať športové krúžky. Veľakrát samotné dieťa neprejaví o športový krúžok záujem, pretože predpokladá, že finančná situácia v rodine mu to neumožní. O2 Športová akadémia Mateja Tótha je vďaka grantovému programu na viac ako 100 školách zadarmo, stačí o ňu zabojovať. Športový krúžok je tak pre množstvo deti úplne bezplatný, to však nestačí.

Celá situácia si vyžaduje veľmi citlivý prístup a diskrétne riešenie. To sa Akadémii darí vďaka trénerom, ktorí robia na svojej škole nábor. Na školách, kde telocvikári poznajú rodinné zázemie svojich žiakov, vedia vhodným prístupom dieťa motivovať a zapojiť ho do športovania. Akadémia tak po minulé roky kupovala športovú obuv aj tepláčiky. Tričká dostávajú všetky deti, ktoré Akadémiu navštevujú. Tréneri do Akadémie poslali veľkosti a informáciu či sa jedna o dievčatá, alebo chlapcov. Takto sa Akadémii darí zapájať do športovania aj deti, ktoré by sa kvôli nevhodnej obuvi ani nedostali do telocvične.

Po minulé roky Akadémia zabezpečila z prostriedkov získaných z 2 % aj športové pomôcky pre školy. Išlo napríklad o kužele, medicinbaly, frekvenčné rebríky, ale aj taký základ pre športovanie na hodinách telesnej výchovy, ako sú lopty, stopky a meracie pásma.

Darovať 2 % z daní nie je nič zložité. Ak ste fyzická osoba, môžete po vykonaní ročného zúčtovania (RZD), poukázať 2 % zo svojich zaplatených daní v prospech Športovej akadémie Mateja Tótha, o. z. Ak ste vykonali viac ako 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, môžete poukázať prijímateľovi až 3 % zo svojich zaplatených daní, a to na základe potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti od organizácie, pre ktorú ste túto činnosť vykonávali. Súčasťou tlačiva daňové priznania je aj oddiel: „Vyhlásenie o poukázaní 2 %“. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11.

Ako darovať 2 % z daní ak ste zamestnanec? 

Daňové priznanie bude za Vás pravdepodobne robiť Váš zamestnávateľ. V tlačive "Vyhlásenie" stačí doplniť názov organizácie: Športová akadémia Mateja Tótha, o.z a IČO: 42184827. Tlačivo si môžete stiahnuť aj TU.

Ako darovať 2% z daní, ak ste právnická osoba?

Ak ste právnická osoba, pravdepodobne ste spoločnosť, firma, živnostník a pod. Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2 % z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme pre autorizovaných používateľov.

Príspevok vo forme 2 % z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu. Vyberte si niektorú z organizácií, ktorú nájdete v zozname zverejnenom Notárskou komorou. Budeme však radi, ak sa rozhodnete podporiť Športovú akadémiu Mateja Tótha, o. z.

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2 %

IČO/SID: 42184827
Právna forma: občianske združenie 
Obchodné meno/názov: Športová akadémia Mateja Tótha, o. z.
Ulica: Trnavská cesta
Číslo: 3273/37  
PSČ: 831 04
Obec: Bratislava - Nové Mesto