PRINÁŠAME DOBRÉ SPRÁVY PRE ŠPORT

img

TLAČOVÁ SPRÁVA

Akadémia Mateja Tótha otvorila svoje brány už 4. rok. Tento školský rok začal súťažou aj pilotným projektom v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha (O2 ŠAMT) opäť otvorila svoje brány. Tento školský rok sú tréningy na mnohých školách kvôli pandémii obmedzené. Rovnako ako hodiny telesnej výchovy, ktorých realizácia aktuálne prebieha teoretickou formou. Mnohé deti kvôli pandémii nemali hodiny telesnej výchovy niekoľko mesiacov. Pritom pravidelný pohyb dokázateľne zlepšuje  nielen pohybovú zdatnosť detí ale aj ich sústredenosť a prospieva tiež k správnemu vývinu osobnosti. Deti tak môžu byť zdravšie, šťastnejšie a pozornejšie.

Nedostatok pohybu u detí vnímame ako pálčivý problém a tejto problematike sa venujeme dlhodobo. Preto už 4. rok rozvíjame O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha, ktorou prešlo dnes už viac ako 5 tisíc detí.  Som rada, že práve v aktuálnom ročníku môžeme poukázať a oprieť sa o výsledky, ktoré v Akadémii máme a to, že pohyb zlepšuje zdatnosť detí, ich koncentráciu, a sú pod vedením trénerov O2 ŠAMT šťastné a spokojné.  Zároveň spúšťame celoslovenskú súťaž pre školy. Dáme tak opäť aj tento rok príležitosť základným školám na celom Slovensku zabojovať o získanie jednej zo 40 x O2 ŠAMT na svojej pôde,“ hovorí o aktuálnom ročníku marketingová manažérka O2, Michaela Sakálová,“

Zapojiť sa do aktuálneho ročníka je jednoduché, školu stačí prihlásiť na www.akademia.o2.sk a od 19. októbra za ňu hlasovať. Tesne pred Vianocami, 21. 12. budú vyhlásení víťazi 40 akadémii, ktorí budú môcť mať tento jedinečný projekt na svojej pôde od februára 2021.

O projekt olympijského víťaza je v školách záujem. Svedčia o tom aj výsledky posledných dvoch ročníkov súťaže o akadémiu, počas ktorých prišlo viac ako pol milióna hlasov.  O2 Športová akadémia Mateja Tótha je aktuálne jediný celonárodný projekt, ktorý sa venuje všeobecnej športovej príprave detí predškolského a mladšieho školského veku. V aktuálnom 4. ročníku si akadémia pripravila viacero noviniek. Vydala nové metodické príručky pre učiteľov, ktorí vedu tréningy a pripravuje sa aj na spoluprácu so štátom. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR si uvedomuje význam telesnej a športovej výchovy v školách a snaží sa nájsť riešenie na jej podporu. Preto zaradilo akadémiu Mateja Tótha do pilotnej fázy projektu zameraného na skvalitnenie hodín telesnej. Jedným z hlavných dôvodov, je merateľnosť jej výsledkov.

 O2 Športová akadémia Mateja Tótha každoročne testuje deti, ktoré v nej športujú pravidelne.

„V školskom roku 2018/2019 sa testovania zúčastnilo viac ako 800 detí. Už po absolvovaní jedného školského roka v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha sa deti zlepšili vo všetkých testovaných položkách: vo vytrvalosti, obratnosti, výbušnej sile a flexibilite, s jej najvýraznejším zlepšením o 42 %“, hovorí Mária Bedleková, riaditeľka O2 ŠAMT.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha tiež počas 1. vlny pandémie rozbehla sériu inštruktážnych videí pod vedením odborníkov a trénerov Akadémie. Vďaka tomu môžu deti cvičiť spolu s rodičmi hravo aj doma. Telesná zožala obrovský úspech a O2 ŠAMT ju plánuje rozšíriť o nové videá aj v tomto školskom roku.

Celú tlačovú správu si môžete stiahnuť TU.