Úspešný projekt Moduly na Základnej škole v Dolných Salibách

img
(18. mája, Dolné Saliby). V priestoroch Základnej školy s materskou školou Dolné Saliby sa v stredu štvrtého májového týždňa stretli zástupcovia O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, obce Dolné Saliby, pedagógovia i tréneri. Aby spoločne slávnostne predstavili projekt Moduly, do ktorého bola škola tento rok zapojená spolu s približne tridsiatkou ďalších.

Športové tréningy s podporou ministerstva školstva

Športovo-kultúrnu akciu začala úvodným príhovorom pani riaditeľka Základnej školy s materskou školou Dolné Saliby, Katarína Barcziová. Tá privítala štátneho tajomníka pre šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – Ivana Husára, zakladateľa O2 Športovej akadémie, atléta a olympijského víťaza – Mateja Tótha, riaditeľku akadémie – Máriu Bedlekovú.  V príhovore zaznelo, ako v školskom roku 2019/2020 škola vyhrala Akadémiu. Prešli dva roky a tento tréningový proces sa tu mohol obnoviť. Tentoraz vďaka novému projektu Moduly.

„Športovanie nás robí šťastnejšími, zdravšími, radostnejšími. Vieme sa lepšie vysporiadať s náročnými situáciami. Špeciálna metodika O2 Športovej akadémie Mateja Tótha nám pomáha kompenzovať nesprávne pohybové vzory a sedavé návyky," vyzdvihla prínosy Katarína Barcziová.

Nasledovali príhovory Mateja Tótha, ten zdôraznil dôležitosť projektu Moduly, vďaka ktorým majú i ďalšie školy a žiaci možnosť získať športový tréning zadarmo, v rámci vyučovania, ďalej štátneho tajomníka, Ivana Husára, ktorý sa vyjadril o spoločných ideách Akadémie a ministerstva školstva v rámci telesnej výchovy, tiež o cieli, aby deti po škole vykonávali aj iné pohybové aktivity, než na aké sú zvyknuté. Jadro programu tvoril športovo-tanečný program detí pod vedením riaditeľky školy a trénera. V rámci neho žiaci ukázali tiež niekoľko cvičení, ktoré boli náplňou tréningov v rámci projektu Moduly. Predviedli svoju rýchlosť, obratnosť, koncentráciu i súťaživosť.

Podujatie zakončilo príjemné posedenie pri lokálnych produktoch, káve, torte s fotografiou Mateja Tótha a logom Akadémie. Najmä deťom chutila o to viac, že im ju nakrájal samotný olympijský víťaz.

Úspešné Moduly na Základnej škole v Dolných Salibách

Pod vedením trénera Lukáša Heráka, zaškoleného samotným športovým riaditeľom O2 Športovej Akadémie Mateja Tótha – Michalom Tóthom, absolvovalo 19 detí 10 hodín tréningov v rámci telesnej a športovej výchovy. Deťom pomohli znovu objaviť radosť z pohybu a tým zdatnejším i zdokonaliť sa vo vybraných športoch. Projekt prebieha do konca školského roka, teda do 30. júna.

„Trénovali sme dvakrát do týždňa, deti sa zlepšovali i tešili. Z hodiny na hodinu bolo vidno pokroky. Moduly nám skvele poslúžili na to, aby sa žiaci po pandémii opäť namotivovali. Športovali iba tak pre radosť, alebo sa zlepšovali aj vo vybraných športoch ako sú u nás box, futbal, či tanec. Osobne som tiež veľmi rád, že som túto ponuku prijal. Práca s deťmi ma baví a v tomto projekte som sa našiel," zdieľa svoje dojmy tréner Lukáš Herák.

„Projekt Moduly našim deťom pomohol zlepšiť obratnosť, rýchlosť, motiváciu i samotný prístup k športu. Máme tu dve veľmi šikovné deti, ktoré chodia na box, jeden z nich je dokonca majster Slovenska. V rámci prípravy pomáhajú Moduly i žiakom venujúcim sa futbalu," prezrádza riaditeľka Základnej školy s materskou školou Dolné Saliby, Katarína Barcziová.

O projekte Moduly

Projekt Moduly O2 Športovej akadémie Mateja Tótha prináša od tohto roku pre žiakov 2. až 4. ročníka modernú, zábavnú a hravú formu hodín telesnej a športovej výchovy. Vedú ju tréneri všeobecnej športovej prípravy detí. Jej cieľom je rozvíjať pohybové schopnosti, zlepšovať zdravie, zabrániť nedostatku pohybovej aktivity, ale aj zabaviť sa. Tréningy vychádzajú zo špeciálnej metodiky Akadémie, konkrétne z troch oblastí – športový tréning, vývojová kineziológia a psychologická príprava. Využívajú sa športové pomôcky, ale aj formy cvičenia, hier pre jednotlivca, dvojicu a skupinku bez pomôcok.

Každý zapojený ročník môže absolvovať 10 hodín vzdelávania. Moduly sú v súlade so  Štátnym vzdelávacím programom a financované zhruba 50-tisíc eur na jeden produkt. Následne je už na riaditeľoch daných škôl, či si produkt na ďalšie obdobie kúpia. 

Prihlásenie škôl je možné na adrese info@akademiamatejatotha.sk Viac informácií nájdete na na webe Ministerstva školstva a O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.