VÝROČNÁ SPRÁVA ŠPORTOVEJ AKADÉMIE MATEJA TÓTHA, O.Z. ZA ROK 2022

img

V aktuálnom roku sme sa zahájili 7. rok svojho fungovania. Pričom už 6 školských rokov prinášame pravidelnú športovú aktivitu viac ako 11 tisícom detí po celom Slovensku. Pozrite si, čo sa nám podarilo v roku  2022.

Rok 2022 bol prvým rokom, kde sme začali fungovať po dlhom období nútenej pandemickej pauzy. Pociťujeme dopyt po pohybe zo strany škôl, rodičov, detí aj samospráv. Minulý rok sme vyškolili pomerne veľké množstvo nových trénerov, spolu zo 4 pobytových školení vzišlo až 119 absolventov, ktorí sú pripravení viesť tréningový proces v našej akadémií. Okrem toho máme desiatky trénerov, ktorí sú už v tréningovom procese úspešne zabehnutí.

V roku 2022 Športová akadémia Mateja Tótha vyhlásila už šiesty ročník súťaže, ktorú pozná väčšina základných škôl na Slovensku. Každý rok nesie súťaž iné posolstvo pre deti, ktoré im má pomôcť rozhýbať sa zábavnou formou. Slogan grantu bol veľmi jednoduchý „Pripraviť sa, pozor, ŠAMT“. V čase od 5. októbra do 21. decembra 2022 sa do súťaže zapojilo 521 základných škôl. Počet odoslaných hlasov sa zastavil na úctyhodnom čísle 258 020. Okrem toho, že školy súťažili o 24 tréningových skupín akadémie, zo súťaže vzišlo 8 vyžrebovaných škôl, ktoré získali sadu športových pomôcok, metodiku a odborné školenie pre ich pedagóga. Za posledné štyri roky sa do súťaže o Granty akadémie zapojilo 1809 základných škôl, ktoré spolu poslali 1 620 418 hlasov.

V školskom roku 2021/2022 sme realizovali projekt 3. hodina telesnej s podporou Nadácie slovenskej sporiteľne a spoločnosti Veolia. Cieľom projektu je priniesť okamžité riešenie  problému nedostatočného počtu hodín telesnej výchovy na základných školách. Ambiciózny projekt má snahu zvýšiť týždenný program hodín športovania v školách. Projekt prebiehal na 8 základných školách v Kráľovskom Chlmci, Širokom, v 3 školách v Prešove, Veľkom Šariši, Partizánskom a v Trnave. Oslovené školy mali počas prvého roka projektu na výber z dvoch alternatív:

– 3. hodina telesnej výchovy v rámci vyučovacieho rozvrhu,

– 3. hodina telesnej výchovy ako vyučovacia záujmová činnosť.

Škola sa rozhodla, ktorý spôsob je pre ňu vhodnejší a poskytla vybraného pedagóga. Akadémia s ním zrealizovala odborné školenie, dodala mu potrebné metodické materiály, vrátane časovo-tematického plánu a uzavrela s ním pracovno-právny vzťah. Projekt pokračuje aj v školskom roku 2022/2023 v Trenčianskom, Prešovskom a Nitrianskom kraji.

V roku 2022 bola Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. žiadateľom o viaceré štátne dotácie a granty. Jedným z úspešných projektov je projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – Moduly. V pilotnom ročníku 2021-2022 získalo grant desať organizácií, medzi nimi aj Športová akadémia Mateja Tótha. V školskom roku 2022/22023 sa akadémia opäť úspešne uchádzala o projekt.

Športová akadémia bola úspešná aj v žiadosti o dotáciu na Ministerstve obrany SR, aj keď v zníženom rozpočte oproti pôvodnej žiadosti.

Akadémia sa tiež uchádza o zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu č. C/2022/R/1/131 v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru podaná k predkladaciemu termínu 14. 11. 2022 v rámci výzvy č. CELOROČNÁ ČINNOSŤ/2022/R/1 na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá nebola schválená. Podľa odôvodnenia „Žiadateľ nie je oprávneným žiadateľom podľa výzvy v uvedenej tematickej oblasti nakoľko pôsobí v športe a telovýchove, čím nespĺňa formálne kritériá dotačnej schémy v oblasti práce s mládežou. Zároveň žiadateľ nemá zavedený systém regrantingu pre nižšie organizačné zložky.“

Okrem toho akadémia pripravila množstvo menších projektov a aktivít, pričom veľká časť z nich bola odprezentovaná na podujatí „Slávnostné odovzdávanie grantov“, ktoré sa konalo priestoroch Divadla Astorka Korzo ´90 podvečer 28. júna 2022. Na podujatí sa stretli predstavitelia Športovej akadémie Mateja Tótha, štátni predstavitelia, zástupcovia samospráv, riaditelia materských a základných škôl, ako aj tréneri Športovej akadémie Mateja Tótha. Zástupcovia víťazných škôl zo súťaže „Pripraviť sa pozor ŠAMT“ si postupne prichádzali na pódium prevziať certifikáty grantov. Po nich boli ocenení primátori a starostovia, ktorí si za svoje úsilie a obrovskú snahu zabezpečiť pre deti vo svojej samospráve viac pohybu, následne si prevzali pamätné plakety. Športová akadémia Mateja Tótha odmenila tiež prácu niekoľkých trénerov, ktorí sa angažovali nad rámec povinností a boli pre svoju školu a deti obrovským prínosom. Prítomní mali tiež možnosť dozvedieť sa viac o úspešných projektoch Športovej akadémie Mateja Tótha. Boli nimi projekty Moduly pre 2. až 4. ročník základných škôl, 3. hodina telesnej výchovy, digitalizácia školstva a relácia Pravda o klíme.

Začiatkom roka 2022 sme spustili projekt „Deti všade na svete sú rovnaké“. Ide o projekt, ktorý bol reakciou na situáciu v susednej Ukrajine. Rozhodli sme sa pomôcť deťom z Ukrajiny v tom, čo vieme robiť najlepšie, v športovej príprave a športových hrách. Všetkým deťom, ktoré z Ukrajiny prišli na Slovensko, ktoré sa rozhodli navštevovať akadémiu na ktorejkoľvek z viac ako 120 materských a základných škôl, sme aktivitu poskytli bezplatne. Veríme, že aj vďaka pohybu a socializácii v novej krajine sme dokázali a dokazujeme deti zaujať, aby tak aspoň na chvíľu mohli zabudnúť na hrôzy, ktoré sa aj naďalej odohrávajú v ich rodnej krajine.

Úplné znenie výročnej správy, vrátane grafov a štatistických údajov si môžete prečítať TU.