Deň učiteľov

img

Na Slovensku aj v Českej republike oslavujeme 28. marca deň učiteľov. Tento dátum nie je náhodný, v tento deň si pripomíname výročie narodenia významného českého pedagóga, teológa a filozofa Jána Amosa Komenského. Svojimi názormi a pedagogickou činnosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. Presadzoval povinnú školskú dochádzku pre všetky deti, bez ohľadu na sociálne pomery dieťaťa či jeho intelekt.

V tento deň oslavujú svoj sviatok aj takmer všetci tréneri v Akadémii, pretože sú zároveň učiteľmi. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli kolegov obdarovať malým darčekom, ktorý je našim poďakovaním za ich trpezlivosť, odhodlanie, nasadenie a skvelú prácu, ktorú odvádzajú na tréningoch s deťmi O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Práve vďaka nim, sa naše deti môžu rozvíjať aj v pohybovej oblasti, ktorá je veľmi dôležitá pre ich celkové fyzické aj psychické zdravie a správny vývin. Vážime si ich čas a energiu, ktorú venujú tréningom a veríme, že v tom budú radi pokračovať aj naďalej.