AJ VO VAŠOM MESTE SÚ ŠPORTOVÉ TALENTY. POMÔŽME IM SPOLOČNE BYŤ ÚSPEŠNÝMI

Aj vaše mesto alebo obec chce viac podporovať šport? A kde začať, ak nie u detí?! Vďaka licenčnému programu O2 Športovej akadémie Mateja Tótha môže byť aj vo vašej samospráve kvalitný športový projekt, ktorý prináša jasné výsledky.  

Pripojte sa k desiatkam spokojných starostov, primátorov a riaditeľov ich materských a základných škôl z celého Slovenska, ktorí sa zapojili do projektu. Licenčný program O2 Športovej akadémie Mateja Tótha určený samosprávam prináša množstvo výhod. 

Naším cieľom je, aby boli deti, rodičia, tréneri a vedenie školy spokojné. To znamená, že bude spokojný aj starosta, či primátor. Samosprávu a školu nečaká žiadne administratívne zaťaženie, pretože všetky záležitosti vrátane komunikácie s rodičmi zabezpečuje O2 Športová akadémia Mateja Tótha. 

Projekt prináša vašej samospráve a škole množstvo benefitov:

  • záujmovú aktivitu na vašej škole pod značkou olympijského víťaza,
  • kompletné zabezpečenie chodu tréningového procesu,
  • odborné vzdelávanie pedagógov, ktorí sa rozhodnú viesť tréningy Športovej akadémie Mateja Tótha na vašej škole,
  • zvýšenie finančného ohodnotenia vybraného pedagóga, ktorý je trénerom v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha,
  • metodický materiál, oblečenie trénerov a detí,
  • športová sada pomôcok, ktorá sa stáva materiálno-technickým vybavením školy,
  • škola je súčasťou lokálnych a celonárodných marketingových aktivít O2 Športovej akadémie Mateja Tótha (účinkovanie detí v televíznych programoch, rozhovory v tlači, propagovanie školy a samosprávy na sociálnych sieťach),
  • všetky administratívne záležitosti súvisiace s personálnou agendou, testovaním detí, prihláškami a informovanými súhlasmi rodičov zabezpečuje O2 Športová akadémia Mateja Tótha,
  • Výsledky testovania umožňujú včasné podchytenie športovo nadaných detí a rozvíjanie ich talentu. Úspešní športovci zvyšujú atraktivitu vášho mesta alebo obce.

Prečítajte si viac o tom čo môže O2 Športová akadémia Mateja Tótha priniesť vašej samospráve

Názov súboru Veľkost
Bulletin Samosprávy.pdf 9.1 MB