O2 ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

Sídlo: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava
IČO: 42184827
DIČ: 2023248612
Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK49 0900 0000 0051 2925 8435
BIC/SWIFT: GIBASKBX
e-mail: info@akademiamatejatotha.sk
Soc. siete:

Mária Bedleková

riaditeľka
+421 915 165 745
 info@akademiamatejatotha.sk

Michal Tóth

športový riaditeľ

 info@akademiamatejatotha.sk

Lucia Gavenčiaková

koordinátor dobrovoľníkov
+421 908 260 130
info@akademiamatejatotha.sk

asistent
+421 948 145 188
  info@akademiamatejatotha.sk