Pozrite sa s nami ako prebiehalo úvodné testovanie detí ŠAMT

img

Prvý decembrový týždeň 4.12. – 8.12. 2017 prebiehalo úvodné testovanie detí na všetkých školách, ktoré sa zapojili do Športovej akadémie Mateja Tótha na celom Slovensku. Všeobecný telesný rozvoj detí sledujeme prostredníctvom testov: skok do diaľky z miesta (rýchlosť a výbušnosť dolných končatín), hod z kľaku, jednokilogramovou plnenou loptou spoza hlavy (výbušná sila horných končatín), beh na 20 m z polovysokého štartu (rýchlosť, akceleračná rýchlosť), predklon s dosahom na lavičke (test ohybnosti), test agility (koordinačno-rýchlostné schopnosti).

Na testovanie sme sa boli bližšie pozrieť na ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave. Tréningy tu prebiehajú podvedením pána trénera Ivana Ferka, ktorý sa rozhodol zapojiť do Športovej akadémie Mateja Tótha z dôvodu zlepšenia športovej úrovne žiakov na prvom stupni ZŠ Milana Hodžu.

   
Pán tréner Ivan Ferko vysvetľuje, že v dnešnej dobe v práci s deťmi sa občas zabúda na to, že disciplína je jeden z kľúčových bodov. Preto sa deťom snaží vysvetliť, že bez disciplíny to nepôjde či už v bežnom živote alebo v športe. „Samozrejme deťom treba nechať aj voľnosť aby to bolo formou hry. Metodika Športovej akadémie Mateja Tótha vo veľkej miere uľahčuje prácu s deťmi. Stačí keď si v metodike nájdem podľa plánu čo chcem robiť a jednoducho to aplikujem do svojich tréningových jednotiek. Deti si to zatiaľ pochvaľujú. V škole počúvam tiež pozitívne ohlasy o spokojnosti zo strany rodičov aj detí.“ Dodal na záver tréner Ivan Ferko.
 
Autor článku: Lucia Gavenčiaková