ČO SA UDIALO V ROKU 2018 NA FOTOGRAFIÁCH

Fotogaléria ZŠ J. Švermu 6 Michalovce

Fotogaléria ZŠ Mudroňova Bratislava

Fotogaléria ZŠ Nábrežie mládeže Nitra

Fotogaléria Gymnázium A.H.Škultétyho Veľký Krtíš

Fotogaléria ZŠ Široké

Športový deň Športovej akadémie Mateja Tótha v Prešove

12. júna 2018 sme zorganizovali športový deň Športovej akadémia Mateja Tótha v Prešove. Podujatie otvorila pani primátorka Ing. Andrea Turčanová a deti prišiel povzbudiť olympijský víťaz Matej Tóth. Športových aktivít sa zúčastnili takmer všetky základné školy z Prešova. Športujúce deti prišli povzbudiť aj ich kamaráti zo škôl a aj rodičia. Okrem športovania bolo pre deti prichystané aj maľovanie na tvár a koncert hudobnej skupiny AYA s Tomášom Bezdedom.

PRVÉ ŠKOLENIE TRÉNEROV V ROKU 2018

Hneď na úvod nového roka sme vyškolili ďalších 42 trénerov, ktorí budú od februára 2018 (druhého polroka) trénovať v Športovej akadémií Mateja Tótha na školách po celom Slovensku.