ČO SA UDIALO V ROKU 2021 NA FOTOGRAFIÁCH

ZŠ Jamník

Pani trénerky zo ZŠ v Jamníku si spoločne s deťmi vymysleli pre Vianocami krásnu aktivitu. Deti priniesli do školy drobné darčeky a pani učiteľky ich zabalili. Spolu ich potom darovali osamelým ľuďom v obci. Sme hrdí na našich trénerov, ktorí vychovávajú nielen športovcov, ale aj dobrých ľudí.

ZŠ s MŠ I. Krasku 29 v Trnave

Základná škola Ivana Krasku v Trnave je zapojená do projektu 3. hodiny telesnej. Viac pohybu si deti tejto školy užívajú na novom multifunkčnom ihrisku vo farbách akadémie. Táto zaradila 3. hodinu telesnej do rozvrhu hodín. Tréningy tak prebiehali aj v čase, kedy boli mimoškolské športové aktivity kvôli pandémii pozastavené.

ZŠ Belehradská 21 Košice

ZŠ Belehradská je súčasťou akadémie už nejaký ten rok. Za toto obdobie ňou prešla takmer stovka detí. Tohtoroční malí členovia O2 Športovej akadémie Mateja Tótha dostali sladkú odmenu po tréningu od Sedity, z ktorej sa takto tešili. Ďakujeme trénerom za fotky :-)

ZŠ Komenského 22 vo Svidníku

Jednou zo škôl v Prešovskom kraji, ktorá si minulý rok vybojovala O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha je ZŠ Komenského 22 vo Svidníku. Získali úžasných viac ako 28 tisíc hlasov. Tieto deti môžu vďaka tomu, celý školský rok športovať pod hlavičkou olympijského víťaza Mateja Tótha.

ZŠ vo Veľkej nad Ipľom síce nemá telocvičňu ale má O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha

Sme hrdí na školy, ktoré aj napriek nie úplne priaznivým materiálnym podmienkam, odvádzajú skvelú prácu pre žiakov. Takým prípadom je aj základná škola vo Veľkej nad Ipľom, ktorá síce nemá telocvičňu, ale má krásne multifunkčné ihrisko aj akadémiu Mateja Tótha.

Získali sme cenu ITAPA za najinovatívnejší projekt

Projekt digitálna telesná výchova, ktorý sme predstavili ešte počas pandémie a neskôr dotiahli do detailov získal ocenenie "najinovatívnejší projekt". Z gala večera ITAPA 2021 sme tak odišli s krásnou cenou, ďakujeme.

Digitalizácia v školstve je budúcnosť (ITAPA 2021)

Jubilejný 20. ročník medzinárodnej technologickej konferencie ITAPA 2021 niesol tému, "ako sa stať najlepším". Jedným z hlavných účinkujúcich bol Matej Tóth, ktorý rozprával o svojej oblasti športu, v ktorej sa stal najlepším na svete. Priestor na konferencii dostala aj O2 Športová akadémia Mateja Tótha, ktorá prišla s projektom digitalizácie v školstve trochu inak. Tému predstavil hosťom Marián Puttera, Country Leader Cisco Systems Slovakia. Foto: ITAPA, 2021

Relácia Kontakty na Slovenskom rozhlase bola aj o digitalizácii v školstve

Takmer hodinu diskutovala redaktorka relácie Kontakty na rádiu Slovensko na tému digitalizácie v školstve. Pozvanými bol pán Marián Puttera, Country Leader Cisco, pán Jozef Božik, primátor mesta Partizánske a Michal Tóth, športový riaditeľ akadémie. Reláciu si môžete vypočuť v podcastoch alebo archíve rádia Slovensko.