ČO SA UDIALO V ROKU 2019 NA FOTOGRAFIÁCH

Odovzdávanie grantu na ZŠ s MŠ v Hontianskych Tesároch

O2 Dobrá vec vyhrala aj maličká škola na strednom Slovensku v obci Hontianske Tesáre. Hoci má škola len do 50 žiakov, tak žiaci sa veľmi tešia z možnosti trénovať pod záštitou O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. My im prajeme veľa úspechov nielen v športovom, ale aj v osobnom a školskom živote.

Odovzdávanie grantu na ZŠ J. Švermu 6 v Michalovciach

V stopách najlepších budú kráčať aj deti zo ZŠ J. Švermu v Michalovciach. Matej im odovzdal symbolickú plaketu jeho odtlačky spolu s knihou Krotitelia displejov od Slávky Kubíkovej.

Odovzdávanie grantu na Súkromnej ZŠ, Starozagorská 8 v Košiciach

V druhom najväčšom meste Slovenska sme odovzdali grant Súkromnej základnej škole Starozágorského v Košiciach. Škola získala v súťaži O2 Dobrá vec 1282 hlasov. Deti sa veľmi potešili Matejovej návštevy a pripravili si pre neho niekoľko zaujímavých otázok.

Odovzdávanie grantu na ZŠ Fábryho 44 v Košiciach

Základná škola Fábryho v Košiciach dosiahla v súťaži O2 Dobrá vec 205 hlasov, vďaka čomu budú mať deti akadémiu v školskom roku 2019/2020 zadarmo. Matej im už tradične odovzdal symbolickú plaketu s jeho odtlačkom stopy ako symbol víťazstva v súťaži.

TESTOVANIE 1 v školskom roku 2019/2020

Počas prvého novembrového týždňa prebiehalo celoslovenské testovanie všetkých žiakov základných škôl, ktorí navštevujú akadémiu. Testovanie prebiehalo postupne z cvikov ako je ľah/sed za 30 s., hod 2kg loptou v stoji, dosah v predklone, člnkový beh, skok do diaľky z miesta a poloha medveď. Počas školského roka ešte žiaci absolvujú ďalšie dve takéto testovania, kde budeme sledovať postupné zlepšovanie ich individuálneho výkonu.

Odovzdávanie grantu na ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21 v Kežmarku

Základná škola s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku získala v súťaži O2 Dobrá vec až 6329 hlasov. Suverénne najviac z Prešovského kraja. Matej im odovzdal symbolickú plaketu ako symbol víťazstva práve v súťaži O2 Dobrá vec. Srdečne gratulujeme.

Odovzdávanie grantu na ZŠ Školská 255/6 v Spišskom Štvrtku

Symbolickú plaketu sme boli odovzdať na Základnej škole v Spišskom Štvrtku, kde si žiaci pre Mateja pripravili pekný sprievodný folklórny program, ktorým si uctili Slovenské tradície. Rovnako tak nemohlo chýbať fotografovanie a podpisovanie kartičiek.

Odovzdávanie grantu na ZŠ Prakovce

Grant sme boli odovzdať aj na Dolnom Spiši v obci Prakovce v okrese Gelnica. Žiaci ukázali Matejovi kus "tréningové procesu" a príjemne spolu podiskutovali. V stopách najlepších budú kráčať v školskom roku 2019/2020 aj žiaci základnej školy v Prakovciach.