ČO SA UDIALO V ROKU 2019 NA FOTOGRAFIÁCH

Matej Tóth na ZŠ Dechtice.

Matej Tóth navštívil v utorok 21.mája ďalšiu z víťazných škôl. V malej obci Dechtice v okrese Trnava je škola, ktorá si vybojovala v súťaži O2 Dobrá vec akadémiu. Vďaka tomu kráča aj Základná škola Dechtice 514 v stopách najlepších. Pod vedením šikovného trénera tu od septembra prebieha O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Preto dnes prišiel olympijský víťaz pozrieť a pozdraviť aj žiakov tejto školy.

Matej Tóth na ZŠ Strážnická 1 v Skalici

Matej Tóth navštívil Základnú školu v Skalici, ktorá je jednou zo 40 základných škôl, ktoré vyhrali v súťaži O2 Dobrá vec akadémiu Mateja Tótha zadarmo. Keď už na školu zavítal olympijský víťaz, škola mu pripravila niekoľko disciplín "vtipnej olympiády", v ktorých si spolu s deťmi zasúťažil. Na podujatí nechýbala pani primátorka Ing. Anna Mierna a s ňou aj krásne počasie.

Matej Tóth na ZŠ Vinosady.

Matej Tóth dnes navštívil ďalšiu zo škôl, v malej obci Vinosady pri Pezinku. Aj táto maličká škola zabojovala a stala sa jednou zo 40 škôl z celého Slovenska, ktoré vyhrali O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na celý školský rok zadarmo v súťaži O2 Dobrá vec 2018.

Teambuilding O2 Športovej akadémie Mateja Tótha v Námestove

Aj tento rok sa stretli tréneri z celého Slovenska na teambuildingu. Spoločne sme tak zažili vzdelávacie aktivity, grilovačku, zašportovali a aj zatancovali sme si. Veríme, že takto o rok sa stretneme v ešte hojnejšom počte.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha na DOD na základných školách po celom Slovensku

Pre rodičov je dôležité aké mimoškolské aktivity ponúkajú základné školy. V mnohých prípadoch si rodičia vyberajú školu, kde prihlásia svojho prváčika aj podľa tohto kritéria. Preto je pre mnohé školy prínosom projekt akadémie olympijského víťaza. A tak sme sa v uplynulých týždňoch zúčastnili mnohých dní otvorených dverí.

Odovzdávanie výhry v MŠ Habovka

Základná škola s materskou školou v Habovke je pre nás skutočne výnimočná. Najskôr si základná škola vybojovala v súťaži O2 Dobrá vec víťazstvo, vďaka čomu je projekt na škole zadarmo počas celého školského roka. A drobčekovia v materskej škole sa tiež snažili, ako jedna zo štyroch materských škôl z celého Slovenska, vyhrali v súťaži "Vychutnaj a vyhraj" O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na pol roka zadarmo.

Odovzdávanie výhry v MŠ Strenčianska 2 v Bratislave

Materská škola Strečnianska 2 v Bratislavskej Petržalke je jednou zo štvorice škôlok, ktoré vyhrali v súťaži "Vychutnaj a vyhraj". Odovzdať výhru do materskej školy prišiel samotný olympijský víťaz Matej Tóth.

Odovzdávanie výhry v MŠ Hronské Kľačany

Materská škola z obce Hronské Kľačany je jednou zo štvorice víťazných materských škôl, ktoré vyhrali v súťaži "Vychutnaj a vyhraj", O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na pol roka zadarmo. Odovzdávanie výhry bolo slávnostné, za prítomnosti Mateja Tótha, riaditeľky akadémie Márie Bedlekovej a pána starostu obce Jozefa Chudého.