ČO SA UDIALO V ROKU 2019 NA FOTOGRAFIÁCH

Matej Tóth na ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi.

Návšteva Základnej školy v Prievidzi bola veľkým potešením nie len pre žiakov a pani učiteľky, ale aj pre Mateja Tótha. Príjemná atmosféra a športovo naladení žiaci- aj toto na Mateja v Prievidzi čakalo.Neodmysliteľnou súčasťou programu bola aj autogramiáda a možnosť podržať si Matejovu zlatú medailu z olympiády.

Matej Tóth na ZŠ s MŠ v Jelšave.

Matej Tóth vrámci jarného turné na školách zavítal aj do ZŠ s MŠ v Jelšave, ktorá sa nachádza v okrese Revúca. V tomto krásnom baníckom mestečku ho čakala celá škola zvedavých detí. Matej odpovedal na ich otázky v diskusii a nasledovala aj autogramiáda.

Matej Tóth na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci.

Matej Tóth dnes navštívil ďalšiu školu, ktorá je zapojená do projektu už druhý školský rok. Trénujú tu prevažne drobčekovia materskej školy ale na vzácnu návštevu olympijského víťaza sa prišla pozrieť celá škola. A na školskom ihrisku si vyskúšali aj chôdzu s Matejom.

Matej Tóth na ZŠ Nižná Slaná

Dnešný deň zavítal Matej Tóth do obce Nižná Slaná v okrese Rožňava. Táto obec je nielen krásna s baníckou históriou ale je tu aj O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Návšteva olympijského víťaza bola preto krásnym podujatím pre celú obec.

Matej Tóth na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Bratislave.

Na spojenej škole sv. Vincenta de Paul prebieha O2 Športová akadémia Mateja Tótha už druhý školský rok. Pravidelne tu trénuje takmer 60 detí. Preto Matej nemohol túto školu z jeho jarného turné vynechať.

Matej Tóth na ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave.

Základná škola Mudroňova 83 je v projekte O2 Športová akadémia Mateja Tótha zapojená prvý školský rok. Záujem zo strany rodičov o projekt je väčší ako je kapacita telocvične. Preto vedenie školy dalo projektu zelenú a nasledujúci školský rok plánujeme na tejto škole otvoriť dve tréningové skupiny. Aj dnešná Matejova návšteva deti motivovala k tomu, že šport je skvelý bez ohľadu na to, či z týchto detí budú profesionálny športovci alebo nie.

Matej Tótha na ZŠ Sokolíkova 2 v Bratislave.

Matej Tóth navštívil navštívil základnú školu, ktorá je zapojená do projektu O2 Športová akadémia Mateja Tótha od jeho začiatku. Počet detí neustále rastie, preto na škole už vznikli dve tréningové skupiny. Okrem toho sú niektoré "Sokolíčatá" aj na titulných fotografiách akadémie spolu s Matejom.

Matej Tóth v MŠ Damborského, Bratislava.

Matej Tóth vrámci jarného turné po školách, navštívil aj materskú školu Damborského 3 v Bratislavskej Dúbravke. Tu trénuje v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha toľko detí, že sme ich museli rozdeliť do dvoch skupín. Na podujatie sa prišiel pozrieť aj pán starosta mestskej časti RNDr. Martin Zaťovič.