ČO SA UDIALO V ROKU 2022 NA FOTOGRAFIACH

ZŠ Sokolíková 2, Bratislava

Vzťah k pohybu sa v každom človeku vyvíja už od útleho detstva, preto Základnej škole Sokolíkovej v Bratislave, ktorá bola jednou z prvých škôl, kde vznikla Športová akadémia Mateja Tótha, jednoznačne patrí úcta a podpora za snahu implementovať inovatívne a aktivizujúce metódy pre rozvoj žiakov v tejto oblasti. Európsky týždeň športu na Sokolíčke je jedným z ďalších príkladov, kedy sa pravidelne základná škola zapája do športového projektu, podporujúc ju svojimi aktivitami a výzvami, do ktorých zapájajú nielen svojich žiakov, ale aj ich rodiny či priateľov.

ZŠ SNP, Považská Bystrica

Základná škola SNP v Považskej Bystrici je odpradávna domovom pre rozvoj športu, ktorá nielen zvýšením hodín telesnej výchovy, ale aj zavedením hokejových či plaveckých športových tried inovatívne rozvíja a podporuje vzťah k pohybu. Za spomenutie stoja aj významní úspešní žiaci tejto základnej školy, menovite volejbalistka Mária Kostelanská, či úspešní hokejoví reprezentanti Andrej Šťastný či Andrej Meszároš. Rovnako, pravidelné školské zápasy v malom futbale s názvom MC Donald cup, Plavecké preteky či letný hokejový camp NEMCIK HOCKEY, podporujú aj mimoškolskú aktivitu žiakov.

ZŠ Sibírska, Prešov

Slovensko dlhodobo patrí medzi krajiny s najnižším počtom hodín telesnej výchovy. Na Slovensku sa počet hodín telesnej v roku 1997 znížil z 3 na 2 hodiny a odvtedy školstvo síce prechádza reformami, ale počet hodín telesnej zostáva nezmenený. V Európskych krajinách vládne trend posilňovania pozície hodín telesnej výchovy, ktorý je pandémiou ešte zrýchlený a zosilnený. Pre porovnanie v Maďarsku majú deti povinných 5 hodín telesnej týždenne. Susedné Poľsko má týždenne 4 hodiny telesnej. A takto školou, ktorá dostala extra hodinu telesnej je aj ZŠ Sibírska 42 v Prešove, pod vedením p. trénerky Zuzky.

ZŠ Sadová, Senica

Každá škola, ktorá v súčasnosti vzdeláva a vychováva žiakov, by mala mať na zreteli aj podporu ich zdravia. Aj základná škola Sadová v Senici o tom vie svoje. Vďaka svojim skoro 4000 hlasom sa stala jednou z vyvolených, ktoré vďaka O2 dostali možnosť udržiavať zdravú kondíciu aj v oblasti pohybu a športu.

ZŠ s MŠ Kľačany

Žiaci v Kľačanoch sa vďaka výhre O2 Športovej akadémie Mateja Tótha môžu radovať z efektívnejších hodín telesnej výchovy a radostnejšieho vzťahu k pohybu. V januári tohto roka prešli spoločne celou prípravou v oblasti nielen teoretickej prípravy na nové implementácie pohybových aktivít, ale aj praktickým športovým či mentálnym tréningom.

ZŠ Rybník

Od marca 2022 otvorila Športovú akadémiu Mateja Tótha aj Základná škola Rybník, ktorá po školení s fyzioterapeutmi, psychológmi a metodikmi začala naplno využívať športové tréningy vo svojich priestoroch. Ako spomína samotná škola: „pohyb a športovanie robí ľudí nielen zdravších, ale aj šťastnejších,“ preto veríme, že zo žiakov vyrastie generácia s naozaj osobným a šťastným vzťahom k pohybu a športu.

ZŠ Rumanova

Základná škola v Rumanovej sa veríme teší z výhry O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, vďaka ktorej získali môžu profesionálne trénovať svojich žiakov, efektívne rozvíjať ich osobný vzťah k športu a v neposlednom rade, ich motivovať k radosti z celkového každodenného pohybu.

ZŠ R. Kaufmana, Partizánske

Aj Základná škola Radovana Kaufmana v Partizánskom sa zapojila do hlasovania O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, aby vybojovala svojim žiakom profesionálne tréningy a rozhýbala tak naozaj potrebný vzťah detí k pohybu a športu. Nedávne tretie miesto z futbalovej súťaže potvrdzuje, že žiaci tejto základnej školy majú už vyvinutý vzťah, no najmä radosť z pohybu.