ČO SA UDIALO V ROKU 2022 NA FOTOGRAFIACH

ZŠ Rumanova

Základná škola v Rumanovej sa veríme teší z výhry O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, vďaka ktorej získali môžu profesionálne trénovať svojich žiakov, efektívne rozvíjať ich osobný vzťah k športu a v neposlednom rade, ich motivovať k radosti z celkového každodenného pohybu.

ZŠ R. Kaufmana, Partizánske

Aj Základná škola Radovana Kaufmana v Partizánskom sa zapojila do hlasovania O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, aby vybojovala svojim žiakom profesionálne tréningy a rozhýbala tak naozaj potrebný vzťah detí k pohybu a športu. Nedávne tretie miesto z futbalovej súťaže potvrdzuje, že žiaci tejto základnej školy majú už vyvinutý vzťah, no najmä radosť z pohybu.

ZŠ R. Jašíka, Partizánske

Ani Základná škola Rudolfa Jašíka v Partizánskom nezaostáva v oblasti športu, práve naopak, hrdo sa môže pýšiť niekoľkými významnými oceneniami. Významnou súčasťou základnej školy, ktorá bezpodmienečne prispieva k zdravému a radostnému postoju k pohybu, je Memoriál Rudolfa Jašíka, v ktorom každoročne žiaci, tradične už vyše päťdesiat rokov, súťažia v atletike, skoku do výšky, hode kriketovou loptičkou či vo vrhu guľou.

ZŠ R. Jašíka, Partizánske

ZŠ Povýšenia Sv. Kríže, Smižany

O2 Športová akadémia Mateja Tótha od februára 2022 podporuje v pohybe aj Základnú školu Povýšenia Sv. Kríža v Smižanoch, vďaka čomu získali žiaci na celý rok 2x týždenné tréningy zamerané na celkovú pohybovú aktivitu. Veríme, že nadšencom športu a pohybu pomôžu pripraviť sa na ich budúce úspešné športové výkony

ZŠ Podolínec

Základná škola Podolínec poskytuje vysokú a kvalitnú úroveň rozvoja športu a pohybu u detí. Nedávno si z krajského kola v atletike vybojovali prvé miesto, rovnako sa žiaci každoročne môžu tešiť z plaveckých výcvikov a v neposlednom rade bola realizovaná aj mimoškolská aktivita s názvom Detské cyklopreteky, kde si žiaci naplno užili krásne počasie a jazdu na bicykloch.

ZŠ Podkonice

Základná škola Podkonice vo veľkej miere podporuje najmä mimoškolskú aktivitu žiakov a ich vzťah k športu už od útleho veku nielen v rozmedzí povinného vyučovacieho procesu. Je jednou z mála škôl, ktorá ponúka pre malých predškolákov športový krúžok zameraný na ich koordináciu, motoriku, spoluprácu či vytrvalosť. Rovnako je súčasťou krúžku aj gymnastika, atletika či pohybové hry. Pre starších žiakov navštevujúcich základnú školu, ponúkajú atletický krúžok, kde si žiaci rozvíjajú zručnosti najmä v oblasti loptových hier a atletických disciplín.

ZŠ Horova

Základná škola, ktorá nesie názov slovenského básnika Pavla Horova je jednou z tých škôl, ktoré si najskôr Akadémiu vybojovali v súťaži. A odvtedy ju majú ako pevnú súčasť ponuky voľnočasových aktivít. Vďaka pani trénerke Ivke sa táto škola zapája do rôznych aktivít. Napríklad dievčatá zo seriálu na týždeň, ktorý sa vysielal vo februári na @radiosovensko boli z tejto školy. A pomáhali nám aj s upútavkou na reláciu @Pravdaoklime.