ČO SA UDIALO V ROKU 2022 NA FOTOGRAFIACH

ZŠ Nám. Mládeže, Zvolen

Aj základná škola vo Zvolene sa môže hrdo pýšiť efektívnymi a inovatívnymi implementáciami športových aktivít, ktoré prirodzene zaviedla do vyučovacieho procesu. Príkladom sú športové triedy, konkrétne tenisové, hokejové či triedy so všeobecnou športovou prípravou. Zaujímavými doplnkovými a mimoškolskými aktivitami sú aj záujmové krúžky v oblasti karate, športovej gymnastiky či kanisterapie.

ZŠ Nábrežie Mládeže

Základná škola Nábrežie Mládeže sídlliaca v Zvolene je taktiež z tých šťastnejších, ktoré majú možnosť hýbať sa viac vďaka O2. Okrem toho však vedú veľmi aktívny školský život. Zúčastňujú sa mnohých výletov a súťaží v rôznych discipínach, napríklad aj súťaže v skákaní cez švihadlo.

ZŠ M. Rázusa, Zvolen

Zo 445 základných škôl zapojených do súťaže o grant od O2, ktoré spoločne získali až 494 943 hlasov, skončila ZŠ M. Rázusa ako víťazná škola v Banskobystrickom kraji. Tešíme sa že sa vďaka O2 a vďaka nám môžu viac hýbať a stať sa tak zdravšími, šťastnejšími a pozornejšími.

ZŠ M.R. Štefánika Lučenec

Už ste počuli o školách s regionálnou výchovou? ZŠ M.R. Štefánika z Lúčenca je jednou z nich. Okrem toho škola taktiež podporuje rozvoj hokejových talentov otvorením bežných tried so športovou prípravou so zameraním na ľadový hokej v spolupráci s Hockey Club Lučenec. Poctivo však myslia aj na oddych po výkone. S touto myšlienkou vytvorili vo svojej škole tzv. ,,oddychovú zónu,´´ kde majú detičky preistor na relaxáciu, poprípade socializáciu.

ZŠ Kočovce

Základná škola v Kočovciach sa môže pochváliť rozmanitou históriou svojej školy. V roku 2020/21 navštevuje 225 žiakov. bola založená v roku 1878. Bola to škola bez elektriny, vody a pomôcok a mala len jednu triedu. Dnes už navštevuje školu viac ako 220 žiakov.

ZŠ Kamenná Poruba

ZŠ Bukovce

ZŠ Belehradská KE