ČO SA UDIALO V ROKU 2022 NA FOTOGRAFIACH

ZŠ Odorín

Na základnej škole v Odoríne je Akadémia už druhý rok. Na školení trénerov sa zúčastnila aj pani riaditeľka, takže presne vie, čo všetko žiaci tejto sice malej ale útulnej školy dostávajú na každom z tréningov.

ZŠ Odborárska, Nové Mesto nad Váhom

Jedna z troch škôl v Novom Meste nad Váhom, ktorá má Akadémiu vďaka pánovi primátorovi Trestenskému. Počas posledných dvoch rokov boli športové aktivity v meste značne obmedzené. Preto sa samospráva mesta snaží deťom vynahradiť chýbajúci pohyb tým, že zabezpečila Akadémiu Mateja Tótha do každej školy.

ZŠ Nám. Mládeže, Zvolen

Aj základná škola vo Zvolene sa môže hrdo pýšiť efektívnymi a inovatívnymi implementáciami športových aktivít, ktoré prirodzene zaviedla do vyučovacieho procesu. Príkladom sú športové triedy, konkrétne tenisové, hokejové či triedy so všeobecnou športovou prípravou. Zaujímavými doplnkovými a mimoškolskými aktivitami sú aj záujmové krúžky v oblasti karate, športovej gymnastiky či kanisterapie.

ZŠ Nábrežie Mládeže

Základná škola Nábrežie Mládeže sídlliaca v Zvolene je taktiež z tých šťastnejších, ktoré majú možnosť hýbať sa viac vďaka O2. Okrem toho však vedú veľmi aktívny školský život. Zúčastňujú sa mnohých výletov a súťaží v rôznych discipínach, napríklad aj súťaže v skákaní cez švihadlo.

ZŠ M. Rázusa, Zvolen

Zo 445 základných škôl zapojených do súťaže o grant od O2, ktoré spoločne získali až 494 943 hlasov, skončila ZŠ M. Rázusa ako víťazná škola v Banskobystrickom kraji. Tešíme sa že sa vďaka O2 a vďaka nám môžu viac hýbať a stať sa tak zdravšími, šťastnejšími a pozornejšími.

ZŠ M.R. Štefánika Lučenec

Už ste počuli o školách s regionálnou výchovou? ZŠ M.R. Štefánika z Lúčenca je jednou z nich. Okrem toho škola taktiež podporuje rozvoj hokejových talentov otvorením bežných tried so športovou prípravou so zameraním na ľadový hokej v spolupráci s Hockey Club Lučenec. Poctivo však myslia aj na oddych po výkone. S touto myšlienkou vytvorili vo svojej škole tzv. ,,oddychovú zónu,´´ kde majú detičky preistor na relaxáciu, poprípade socializáciu.

ZŠ Kočovce

Základná škola v Kočovciach sa môže pochváliť rozmanitou históriou svojej školy. V roku 2020/21 navštevuje 225 žiakov. bola založená v roku 1878. Bola to škola bez elektriny, vody a pomôcok a mala len jednu triedu. Dnes už navštevuje školu viac ako 220 žiakov.

ZŠ Kamenná Poruba