Výročná správa 2023

img

O2 Športová akadémia Mateja Tótha má za sebou ďalší úspešný rok. V minulom roku vyškolili odborníci Akadémie ďalších takmer 190 nových trénerov, aj vďaka nim mohli tisíce detí na celom Slovensku pravidelne športovať. V roku 2023 sa nám podarilo pripraviť podujatia pre viac ako 10 tisíc detí. Na našich vzdelávacích eventoch a konferenciách sa zúčastnili ďalšie stovky trénerov, učiteľov a rodičov. Pozrite si viac zaujímavosti, ktoré priniesol rok 2023 v Akadémii  

Počas roka 2023 sme zrealizovali 4 školenia pre našich budúcich trénerov, vyškolili sme tak nových 190 trénerov, ktorí sa s odhodlaním pustili do rozhýbania detí počas tréningov Akadémie. Okrem novej posily spolupracujeme s desiatkami ďalších, už skúsených trénerov.

V novembri 2023 sa nám v spolupráci s Združením miest a obcí Slovenska podarilo podpísať Memorandum o spolupráci. Cieľom memoranda je dať šancu kvalitne športovať všetkým deťom. Prostredníctvom podpory zo strany samosprávy môžeme prinášať hodnotný pohybový krúžok pre deti na všetkých základných a materských školách v Partizánskom, Topoľčanoch, Brezne, Novom meste nad Váhom, Liptovskom Mikuláši, Považskej Bystrici či Púchove. Postupne sa do spolupráce s Akadémiou pridávajú ďalšie mestá, pre ktoré je zdravie detí dôležité.

29. júla 2023 sme v Divadle P. O. Hviezdoslava slávnostne vyhlásili víťazov ankety Tréner roka. Z nominovaných 24 trénerov sme ocenili 5 s najvyšším počtom hlasov. Víťazkou sa stala Andrea Slováková, zo ZŠ Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou. Ďalšími odmenenými trénermi boli Milan Šifra (ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín), Zuzana Fungáčová (ZŠ M.R.Štefánika, Lučenec), Marek Lazar (externý tréner, ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava) a Veronika Marušáková (M.R. Štefánika, Ivanka pri Dunaji). Odovzdávanie odmien pre víťazov sa udialo v prítomnosti Mateja Tótha a podujatie podporilo 20 primátorov Slovenska. Všetkým našim trénerom gratulujeme.

O2 Športová Akadémia Mateja Tótha v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovala v decembri celoslovenskú vzdelávaciu konferenciu Moderná a zdravá škola, v historickej budove Jurkovičovej teplárne v Bratislave. Na konferencii sa hovorilo o inováciách v športe, vzdelávaní, duševnom zdraví a zaujímavých novinkách v informatizácií školstva. Štátny tajomník Ministersta školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slavomír Partila, sa osobne zúčastnil podujatia a činnosť Akadémie ocenil ako hodnotný spôsob ako pomôcť súčasnému školstvu.

Témou všetkých prednášok bol športový tréning a pohybová príprava detí. Veľmi fundovane sa k tejto téme vyjadrili psychologička Andrea Antalová, trénerka, pedagogička a odborníčka na vývojovú kineziológiu Andrea Ballová a športový tréner Michal Tóth. Odborníci na digitalizáciu predstavili ako môžu komunikačné a informačné technológie pomôcť vo vzdelávaní aj pri tréningu na diaľku. Záver konferencie patril diskusii troch vzácnych osobností - olympijských víťazov. Elena Kaliská (vodný slalom), Zuzana Rehák Štefečeková (športová streľba) a Matej Tóth (atletika) komentovali svoje poznatky z oblasti rozvoja športu na základných a materských školách. Na vlastnom osobnom príklade ukázali, aký dôležitý je pohyb pre správny vývoj dieťaťa.

V roku 2023 sme získali dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na projekt Moduly a to na školský rok 2022/23, ako aj na 2023/24. Realizáciou Modulov sme priniesli žiakom 1. stupňa základných škôl telesnú výchovu podanú inovatívnou, zábavnou formou. Hodiny viedli naši tréneri pohybovej prípravy. Cieľom projektu je inovatívnymi spôsobmi obohatiť hodiny telesnej a športovej výchovy o prvky tréningu O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.

V roku 2023/23 sme realizovali 600 modulov, v roku 2023/24 ich bolo až 1620. Za dva školské roky sa do projektu zapojilo 370 tried a viac ako 7400 žiakov. O projekt Moduly O2 Športovej akadémie Mateja Tótha v šk. roku 2022/2023 prejavilo záujem takmer 200 škôl. Uspokojiť sme dokázali 16% záujemcov. 

Otázkami ekológie a životného prostredia sa venujeme aj v O2 Športovej akadémií Mateja Tótha, prostredníctvom relácie Pravda o klíme. Pri tvorbe obsahu spolupracujeme už druhý rok s redakciou denníka Pravda. Partnerom projektu je spoločnosť Veolia, ktorá je úzko spojená s udržateľným využitím prírodných zdrojov. V krátkych, desať minútových edukačných videách sa spolu s odborníkmi v oblasti z životného prostredia zamýšľame nad jeho aktuálnym stavom a možnosťami ako prejsť do bezuhlíkovej budúcnosti. Hosťami relácie boli zaujímavé osobnosti zo slovenskej vedy, napríklad: Ivan Bella, prvý slovenský kozmonaut. Tridsať epizód druhej série relácie moderoval v roku 2023 Ľubomír Straka.

V spolupráci s Ozbrojenými silami SR sme vydali príručku Malí vlastenci, ktorá má snahu vzdelávať deti 1. stupňa základných škôl o dôležitosti vlastnectva, význam Európskej únii a Severoatlantickej aliancie.

V roku 2022 sme získali nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom Inovatívny proces zvýšenia aktívnej participácie detí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením. Cieľom projektu bolo dať možnosť športovať všetkým deťom. Projekt bol financovaný z Operačného projektu Ľudské zdroje, ktorého poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

29. marca 2023 sa na realizáciu projektu prišiel pozrieť minister práce Milan Krajniak spolu so štátnym tajomníkom Jurajom Káčerom. Na základnej škole Rudolfa Kaufmanna v Partizánskom ich privítal primátor mesta apredseda ZMOSu Jozef Božik a olympijský víťaz Matej Tóth, pozvanie prijal aj generálny riaditeľ O2 Slovakia Igor Tóth. Spoločnou myšlienkou bolo priniesť pravidelné cvičenie deťom bez ohľadu na prostredie, z ktorého pochádzajú.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha v roku 2023 dostala už tretíkrát možnosť byť súčasťou prednášajúcich na Detskej ekonomickej univerzite v Bratislave. Spolu s partnerom Veolia Energia Slovensko sme malým študentom priniesli cenné informácie na tému klimatických zmien.

Na jeseň sme začali pilotnú spoluprácu s hudobnou skupinou LetArt, ktorá realizuje výchovno-vzdelávacie koncerty pre žiakov základných škôl po celom Slovensku. V rámci spolupráce Akadémia pripravila pre účastníkov zábavnú športovú časť, ktorá kultúrny program doplnila. Deti po svojom výkone odchádzali nielen s dobrým pocitom, ale aj sladkou odmenou od našich partnerov.

Športová akadémia sa pridala k výzve Šport patrí do škôl, ktorú usporiadali organizácie Rodičia.sk a ďalšie, s cieľom zabezpečiť viac voľnočasových aktivitách detí na školách. Akadémia model kvalitného športového krúžku priamo na škole realizuje už deviaty rok.

Úplné znenie výročnej správy, vrátane grafov a štatistických údajov si môžete prečítať TU.